יום זכויות האדם, הזכות לבריאות ואולי סיבות לאופטימיות

מחר זה קורה, המצעד השנתי השני למען זכויות האדם. כדאי מאוד להיות. תהיו גם בשבילי (מהשנה הבאה מבטיח להיות בעצמי…). כל הפרטים נמצאים כאן.

הרבה נושאים על סדר היום של המצעד ושל המאבק למען זכויות האדם בכלל. לפעמים אפשר אפשר אפילו להיות אופטימים. גיל גן-מור כותב על הצלחות והישגים בתחום – לצד כל הנסיגות לאחור ובפרט הגילויים המתרבים של גזענות, מקרתיזים ופשיזים שאנו עדים להם.

האם יש סיבה לאופטימיות בתחום של הזכות לבריאות – נושא בו אני עוסק רבות? משרד הבריאות בעצמו פרסם לאחרונה דו"ח על אי-השוויון בתחום, ומהמשרד עצמו נשמעים קולות על הצורך לטפל בחלק מהבעיות שיוצרות אי-שוויון. כפי שכותב רמי אדוט שמרכז את התחום באגודה לזכויות האזרח נחוצה תכנית כוללת לטיפול בתחום. מנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר רוני גמזו התייחס לכך שמשרד הבריאות מתכוון להקצות משאבים לנושא צמצום אי השוויון בבריאות. גם סגן שר הבריאות יעקב ליצמן התחייב למספר צעדים שעשויים לסייע בהקטנת אי השוויון, כמו הפחתת דמי ההשתתפות העצמית בתרופות, הרחבת טיפולי שיניים חינם לילדים עד גיל 18, השקעה בפריפריה ועוד.

בעקבות פעילות של  רופאים לזכויוות אדם, האגודה לזכויות האזרח וגופים נוספים כבר נרשמו לאחרונה מספר הישגים, בפרט הקצאת מכשירי MRI לפריפריה ועכשיו תושבי נהריה לא צריכים לנסוע יותר לחיפה  בשביל בדיקת MRI.

גם שינוי נוסחת הקפיטציה (חישוב הכספים שמקבלת כל קופת חולים מתקציב סל הבריאות עבור מספר מבוטחים) כדי שתיתן משקל עודף למבוטחים בפריפריה עשוי לסייע בהקטנת אי-השוויון.

הצעדים שנעשו עד כה חשובים אך עדיין מעטים, אך מעידים על כך שפעילות עקבית יכולה להביא לשינויים. יש לקוות שהמחויבות שהביעו סגן השר ומנכ"ל משרד הבריאות תתרגם למעשים  נוספים שיביאו להקטנת אי-השוויון. ברשימה שפרסמתי לאחרונה בהארץ עסקתי באי-השוויון שיוצרים תשלומי השתתפות, נושא שגם עליו נחשף לאחרונה דו"ח פנימי של משרד הבריאות. להלן גרסה מורחבת של הרשימה ההיא.

רפואה לעשירים

כשהתקיימו משחקי גביע העולם בכדורגל ב-2006, סערה המדינה סביב העובדה שחלק מהמשחקים שודרו בשיטת "שלם וצפה". הנושא הגיע לבג"צ שדחה עתירה בנושא, אך רק לאחר שמצא ששניים-עשר המשחקים המרכזיים משודרים בערוצים הפתוחים, בצורה שתבטיח צפייה חופשית, ושתשלום, שיוזל באופן משמעותי לעומת התכנית המקורית,  יגבה רק עבור שידור משחקים נוספים. הדיון הציבורי ופסק-הדין שיקפו את הבעייתיות בכך ששירות ציבורי מוקצה בתשלום, רק עבור מי שיכול לשלם עבורו.

דיון ציבורי כזה דרוש גם בקשר לבעייתיות שבהקצאת משאב ציבורי חשוב לא פחות, רק למי שיכול לשלם עבורו, והכוונה לתרופות ושירותים שנמצאים בסל הבריאות. נושא עדכון הסל כדי להכניס תרופות חדשות עולה לפעמים על סדר היום הציבורי, אך לא פחות חשוב לעסוק בכך שמה שבתוך הסל לא נגיש לחלקים נרחבים באוכלוסיה. התשלומים הנוספים עבור תרופות, עבור ביקורי רופאים, עבור ביקורים במכוני רנטגן ועוד, נגבים החל מ-1998 בעקבות תיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי שהוכנס לחוק במסגרת "חוק ההסדרים",  והפכו להיות מקור מימון מרכזי של סל הבריאות. הם מהווים מחסום של נגישות שהופך את הבריאות מזכות שמוענקת על פי צורך רפואי, למצרך שנגיש על פי היכולת לשלם עבורו.

על פי מחקרים עקביים של מכון ברוקדייל וגופים נוספים, שיעורים ניכרים מהאוכלוסייה מותרים על טיפול רפואי או תרופות שבמרשם (כ-17%) כאשר השיעור גבוה במיוחד בקרב בעלי הכנסה נמוכה, חולים כרונים ונשים. כך הופכת הנגישות לבריאות בלתי-שוויונית ובלתי-צודקת, כאשר היא מותנית ביכולת לשלם. אך מחקרים רבים בארץ ובעולם הראו שגביית תשלומי השתתפות עבור שירותים ותרופות שבסל הבריאות לא רק שאינה צודקת, היא גם בלתי יעילה. בין היתר דווח על כך שחולים שלא לוקחים תרופות שבמרשם מוצאים את עצמם, כאשר מצבם מדרדר, מאושפזים בבתי חולים: תשלומי ההשתתפות מסיטים את החולים מתרופות חיוניות שאם יילקחו בזמן ימנעו את הידרדרות מצבם, לשירותים אחרים, כולל אשפוז. את המחיר משלמים כולנו.

שיעור ההוצאה הפרטית לבריאות בישראל הוא כ-36 אחוז, לעומת 26 אחוז בעת שנחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולפני התיקון של 1998. שיעור גבוה של הוצאה פרטית מעיד על אי-שוויון בפרט כאשר הוא מטיל נטל בלתי-מידתי על משקי בית עניים (מבחינת אחוז ההוצאה של משקי בית מתוך הכנסתן הפנויה שמוצא על תרופות)  כפי שקורה בישראל. אמנם קיימים מספר פטורים ותקרות אך הפטור למקבלי הבטחת הכנסה בוטל כבר בשנת 2003, בטענה של משרד האוצר שהפטור מעודד אנשים להיות מובטלים על מנת שיקבלו תרופות בחינם. טיעון זה הוא בבחינת לעג לרש ואולי צריך להתפלא שלא מתחו אותו עד הסוף וטענו שהפטור עודד אנשים להיות חולים על מנת שיקבלו תרופות בחינם.

 כבר בשנת 2000 הצביעה ועדת החקירה הפרלמנטארית לבדיקת  חוק ביטוח בריאות על הפגיעה בשוויוניות וביעילות שיוצרים תשלומי ההשתתפות והציעה לחזור למצב שהיה קיים לפני 1998. גם הועדה לזכויות חברתיות של האו"ם קבעה שתשלומי ההשתתפות פוגעים בעקרונות השוויון והאוניברסאליות שביסוד חוק ביטוח בריאות, וגם נייר עמדה פנימי במשרד הבריאות הצביע על כך שתשלומי השתתפות עלולים להביא לפגיעה בבריאות הפרט ולכך שלמעשה עלות הטיפול בו דווקא תעלה בסיכומו של דבר.

בנוסף לכך שתשלומי ההשתתפות הינם לא צודקים ולא יעילים, הם גם לא חוקיים. המשפט הבינלאומי אוסר על המדינה ליצור מחסומים שמונעים נגישות לבריאות על בסיס כלכלי ושמטילים נטל לא-מידתי על משקי בית עניים, וקובע חזקה נגד צעדים שיש בהם נסיגה לאחור לעומת המצב הקודם. גם לפי המשפט הישראלי יש לראות בתשלומי ההשתתפות כבלתי חוקים. הן בגלל שהם מתנים את הנגישות לזכות לחיים ולהגנה על הגוף המוגנות בחוק יסוד:כבוד האדם וחירותו, ועל כן גם את הזכות לבריאות הנגזרת מהן, באפשרות לשלם עבורם, והן בגלל הפגיעה בקביעה בחוק כי ביטוח בריאות ממלכתי בישראל יהא מבוסס על עקרונות הצדק, השוויון והעזרה הדדית.  נוסף על כך החוק קובע מפורשות שתשלומים לקופות החולים אסור שיביאו לדחייה של חברים על רקע מצבם הכלכלי ואסור שיהיו מפלים. בפועל התשלומים דוחים אנשים משירותים ותרופות מסוימות על רקע מצבם הכלכלי, ויוצרים אפליה מהותית על בסיס היכולת לשלם. כאשר עסק בג"צ בטענה שיש אי-שוויון בכך שיד ושם מציע הנצחה נוספת ומוגדלת של מי שנספה בשואה תמורת תשלום של קרוביו, נפסק שרק ומאחר שמדובר בתשלום חד-פעמי ולא גדול על הנצחה נוספת מעבר להנצחה הבסיסית, הרי שאין מקום להתערבות. כשמדובר בסל הבריאות תשלומי ההשתתפות הם קבועים וגדולים ונגבים ביחס לסל הבסיסי. על פי הגיון זה דין תשלומי ההשתתפות להתבטל. בהקשר של השר"פ קבע בג"צ שאין להפלות בין חולים בנגישות לסל הבריאות על פי יכולתם לשלם, וגם את ההיגיון הזה יש להחיל על תשלומי ההשתתפות ולהביא לסופה של האפליה בנגישות לבריאות.

רשימות קודמות שלי על הזכות לבריאות

על הזכות לבריאות, תרופות מצילות חיים, והביטוחים המשלימים בריאות רופפת רעידת אדמה בבריאות

בריאות לכל? לא ממש

כשבריאות הופכת למצרך

 בג"צ מאחל רפואה שלמה

על הזכות לבריאות של פליטים ומבקשי מקלט

הזכות לבריאות: ושוב על אי-השוויון ההלך וגדל (בעקבות מבקר המדינה)

 הזכות לבריאות וחוק ההסדרים: העז הוצאה, ההפרטה נמשכת

טיפולי שיניים ותרופות חדשות לסל: לא אלה על חשבון אלה 

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

טרקבאקים

פרסם תגובה

שדות נדרשים מסומנים *

*

*