בגנות החד נס

את רעיון ה"חד נס" טבע זאב זבוטינסקי, שסבר שהתנועה הציונית יכולה להניף רק דגל אחד, שיש להתמכר רק לרעיון אחד ויחיד. אצל ז'בוטינסקי, טיעון החד נס נטען כנגד המשיכה של חלק מהציבור היהודי לרעיונות של תיקון החברה (ובאופן ספציפי לקומוניזם). על פי ה"מוניזם" הזה, כל מה שהאדם צריך להשקיע בו הוא עמו. עמדתו של ז'בוטינסקי עמדה אם כן בניגוד לאלו שרצו להניף יותר מנס אחד, כלומר לפעול הן למען המטרות הלאומיות של התנועה הציונית, והן למען המטרות החברתיות של תיקון החברה. בכך אחד ההבדלים המהותיים בין הציונות הסוציאליסטית לזו הרביזיוניסטית.

הויכוח הזה על השאלה של האם לשאת רק נס אחד, או שמא אפשר להניף שני דגלים, (ויכוח שבעצם התקיים גם בתוך הציונות הסוציאליסטית עצמה) נמשך גם כיום. באופן אירוני אולי, הנציגה הכי מובהקת של עמדת החד נס באה כיום דווקא ממפלגת העבודה, ומעמדה הפוכה מזו של ז'בוטינסקי: גם שלי יחימוביץ' סוברת שאפשר לעסוק רק בנושא אחד, שצריך להניף רק נס אחד, אלא שבניגוד לז'בוטינסקי אצלה מדובר (לכאורה….) בדגל של תיקון החברה, כאשר את הנס של עמדות בנושאים הלאומיים-מדיניים היא מסרבת להניף.

הראיון שהתפרסם עתה עם יחימוביץ לא צריך להפתיע. כבר אחרי שנבחרה לכנסת, לפני חמש שנים היא אמרה בראיון כי "אני לא באתי להיות השמאלנית שלך". "זה קל מדי", היא אמרה להיות במקום הזה בו מצפים ממנה לבקר את המלחמה בלבנון. (וגם, למי ששכח: "אני לא אהיה השמאלנית הרגילה היאפית שהולכת להפגין נגד הכיבוש ואוהבת ערבים אך שונאת מזרחים". כמובן, שגם בהנחה הלא מופרכת שיש טיפוסים מהסוג שיחימוביץ מתארת, הרי המסקנה המשתמעת כנגזרת מכך בפועל על ידה,  שהיא לא תפגין נגד הכיבוש, מופרכת כמובן). שתיקתה על נושאי מלחמה ושלום הדהדה בשנים האחרונות, והראיון החדש עיתה רק מאשר את אשר אנו יודעים, אם כי נכון שהוא מחריף את הדברים בעמדות שהיא כן נוקטת בו.

עידן לנדו ודני גוטווין (כמו גם גדעון לוי) דנו בפירוט בדבריה של יחימוביץ והצביעו על הסתירות והבעייתיות שבהן. לא אחזור על דבריהם, אבל מה שחשוב להדגיש בעיני הוא שדבריה של יחימוביץ, התעקשותה שבהתנחלויות אין עוול, מעידים על הבנה לקויה של מהו צדק חברתי: מי שבעיניו הנישול ושלילת הזכויות החברתיות שבא עם הכיבוש אינו נושא של צדק חברתי, לוקה בעיוורון כה גדול עד כדי כך שלא נותר לתהות האם לא מדובר בעצימת עיניים מרצון. ההשפעה של הכיבוש על נגישות לתעסוקה, בריאות, מזון, חינוך, מים, קרקע, וכל מימד של צדק חברתי של האוכלוסייה הפלסטינית כה מובהקת, וכה מתועדת, עד כדי שאי אפשר לדבר על צדק חברתי בישראל בלי לדבר על כך.

עוד הערה על יחימוביץ בשולי הדברים: יחימוביץ מתגאה, ולא בפעם הראשונה, בחלקה של מפלגת העבודה בהקמת ההתנחלויות. על אף שאין לזלזל באחריות של מפלגת העבודה להתנחלויות, ביצירת התקדים לכך בזמן שלטונה אחרי מלחמת 1967, ואף כי אין לי שום עניין או צורך להגן על מפלגת העבודה, הרי שצריך למען הצדק ההיסטורי לומר את הדברים הבאים: עד עליית הליכוד לשלטון בשנת 1977 היה מפעל ההתנחלויות תופעה קטנה ומוגבלת יחסית. עד 1977 חיו בשטחים (לא כולל ירושלים המזרחית)  כ 11,000 מתנחלים,  במספר מוגבל יחסית של מקומות. התנופה הגדולה והעצומה של ההתנחלויות התחילה עם עליית הליכוד לשלטון בשנת 1977. אז התחילה תופעת הקמת התנחלויות המבודדות. התהליך עצום המימדים של הפקעת קרקעות בשטחים שהוכרזו "אדמות מדינה" נעשה אף הוא בתקופת שלטון הליכוד. אין בכך כדי לנקות את מפלגת העבודה מאחריותה, אבל מעניין שיחימוביץ מתעלמת מהיסטוריה זו.

אבל הדיון ביחימוביץ הוא לא החשוב באמת. הדיון החשוב באמת הוא זה שהזכרתי כאן כבר ברשימות קודמות, שכן המתח וההפרדה המלאכותיים שאצל יחימוביץ בין ה"חברתי" וה"מדיני", עולים גם בתוך המאבק החברתי של השבועות האחרונים. עמדתי כאן בעבר על השאלה של המקום על הדיון בכיבוש במאבק לצדק חברתי, והצבעתי על המלאכותיות של האבחנה בין ה"חברתי" ל"פוליטי".  בעוד שרבים הצביעו בביקורתיות על העדר דיון על הכיבוש בשיח של המאהלים, הרי שאחרים הביעו תקווה שהסולידריות ושבירת הגבולות הלאומיים שמאפיינת את השבועות האחרונים עשויה לייצר פוליטיקה חדשה, מהפכנית, ושאם נתן לתהליך זמן, נגלה שתנועת 14J כפי שהיא מכונה בקרב המשתתפים ברשתות החברתיות, תפתח – אולי –  גם תודעה בקשר לכיבוש.

השאלה עד כמה צריך לדבר על הפיל שבחדר, או שמא הפיל שמחוץ לחדר, עוררה מחלוקות רבות. חלק מהמתנגדים לעיסוק בכיבוש במסגרת התנועה החברתית טענו שלעשות כן יהיה לחזור לפוליטיקת שמאל-ימין ה"ישנה" שהתמקדה בנושאים הלאומיים וחילקה את הציבור לאורך ציר זה, על חשבון המאבק המשותף למען מדינת הרווחה. טענה זו נשמעה בייחוד כנגד הנטייה "להאשים" את ההתנחלויות (וגם את הכספים שמקבלים החרדים) במצב החברתי (וכאן צריך אכן להבחין בין ביקורת מוצדקת על שיח שהוא פוגעני כלפי מתנחלים וכלפי האוכלוסייה החרדית, להבדיל משיח שיוצא נגד ההתנחלויות).  ביקורת על מה שהוא כינה תגובות למאבק האהלים שממשיכות קו של "שמאל ישן" ולא סולידרי  השמיע אלמוג בהר, תוך שהוא מבקר את העדר חשבון הנפש של "השמאל הישן" על שיתוף הפעולה שלו עם הכלכלה הניאו-ליברלית וזניחת החברה הישראלית לטובת "דיבורים בעלמא על מזרח-תיכון חדש". ברוח זו נשמעה גם הטענה שבמשך שנים השמאל הזניח את הנושאים החברתיים וזה תרם לניכורו מן העם, כאשר אחדים טוענים שיש לברך על כל ש"סוף סוף" השמאל עוסק בנושאים חברתיים, ולא להפריע לתהליך זה על ידי "עירוב" הנושא המדיני.

אבל גם אם צריך להצטרף לביקורת על כך שחלקים מה"שמאל המדיני" הזניח את נושאי הרווחה, הרי שיש להיזהר ממעבר לעמדות חד-נסיות. בהן, כפי שהזכרתי קודם , יש מן הבעייתיות מסיבות רבות. גם כי אי אפשר לדבר על צדק חברתי בלי לדבר על שלילתו מאוכלוסיה שישראל שולטת בה שמתרחשת במסגרת של הכיבוש.  וגם, כפי שהערתי כמה פעמים, אין סוציאל-דמוקרטיה בלי דמוקרטיה, ועיקור הדמוקרטיה במסגרת הכיבוש מעקר את הדיבור על סוציאל-דמוקרטיה מיסודו. יתרה מכך, "חד-נס" שכזה מנכר מהמאבק את האוכלוסייה הפלסטינית בישראל ובשטחים, ואת כל מי שמגלה סולידריות לאוכלוסיה זו. כפי שכתבתי בפוסט הקודם בנושא, קשה לקחת ברצינות טענות לצדק חברתי ול"מהפיכה" ממי ששותק כנגד האפליה ושלילת הצדק החברתי כלפי אוכלוסיות אלו, ולא מערער כלל על הסדר הלאומי-ביטחוניסטי. זאת גם אם ישנם שיקולים טקטים לגבי מה צריך להעלות מתי וכיצד, שאיני מתכחש להם. וגם אם כן כפי שהיטיב לנסח יריב מוהר, "כל המאבקים קשורים בפלונטר" –  כזה שאי אפשר לצפות להתיר אותו בבת אחת.

זה אגב גם המקום להזכיר שבניגוד לאמירה שהפכה כמעט מצוות אנשים מלומדה, "השמאל" בישראל  – או לפחות חלקים ממנו – כן עסק בנושאי חברה ורווחה. בימים אלו נשלף מהארכיון מאבק האהלים של תחילת שנות התשעים. אני זוכר היטב מימי פעילותי במפלגת רצ ההיסטורית את המאבק הזה ואת ההתגייסות של המפלגה בזמנו אליו. אני זוכר גם את חוק הדיור הציבורי ומאבקים נוספים. אני זוכר רק לאחרונה את מאבק העובדות הסוציאליות. את המאבקים למען שימור חוק ביטוח בריאות ממלכתי מפני ההפרטות שפוגעות בו. תמיכה במאבקי עובדים ומאבקים חברתיים, וחקיקה חברתית, באו בדרך כלל או כמעט תמיד ממפלגות השמאל. ובכל זאת, נתפס השמאל בעיקר כעוסק רק בנושא המדיני ולא הנושא החברתי. מדוע? גם כי אכן היו חלקים בשמאל שלא עסקו כלל או לא עסקו מספיק בנושאים החברתיים. גם כי אכן היו חלקים שבהתנהגותם יצרו ניכור מאוכלוסיות רבות. אך גם כי בארצנו בה רק דבר אחד נחשב "פוליטי", דרכם של הנושאים המדיניים-לאומים להשתלט ולצבוע את הכול. כפי שסיפרה פעמים רבות שולמית אלוני, הרבה פעמים כאשר הייתה מרצה ברחבי הארץ אנשים היו אומרים לה, "טוב ויפה כל מה שאת אומרת, זכויות אדם ואזרח, אנו בעד, אך למה את גם בעד הערבים?". (ומעניין לקרוא את הדברים שיוסי שריד כתב לאחרונה על הנושא).

וזה המקום גם להצביע על האופי המופרך של הטענה שעיסוק בסוגיית הכיבוש גורם לכך שלא עוסקים בנושאי חברה, או שלא עוסקים בסדר יום אזרחי. אלו דברים חסרי טעם בעיני, לא בגלל שלא צריך לעסוק בעוצמה רבה בנושאי חברה ורווחה וכלכלה בתוך ישראל. בוודאי שצריך. אלא בגלל שסדר יום של סיום הכיבוש הוא הרי סדר יום אזרחי למהדרין. גם בגלל שסיום מלחמות ודה-מילטיריצזיה הם חלק מסדר יום אזרחי; גם בגלל שלב העוולות של הכיבוש הן פגיעה בחיים האזרחיים של אוכלוסיה אזרחית שבשליטת ישראל; וגם בגלל שאם אנו מדברים על סדרי העדיפויות של המדינה, הרי שאי אפשר לדבר על הרווחה בלי לדבר על הכספים המושקעים ב"בטחון", בכיבוש ובהתנחלויות.

וכאן צריך לומר שכפי שכתבתי בעבר, אכן (וזו נקודה בה הדברים שאמרה עכשיו שלי יחימוביץ בראיון נכונים) – המדיניות הכלכלית הניאו-ליברלית קיימת באופן עצמאי מהכיבוש. המדיניות של צמצום ההוצאה הציבורית, צמצום והפרטת מדינת הרווחה, וראיית היחיד כאינדיבידואל שלא קיים בחברה שיש בה ערבות הדדית  – יכולה להתקיים בישראל, כפי שמתקיימת במקומות אחרים, בלי קשר לשאלת הכיבוש. הכיבוש אינו מילת הפלא והסיבה לכל הבעיות. ובכל זאת כאמור, שאלת סדרי העדיפויות והמשאבים כן רלבנטית כאן, והיא אחת הסיבות שבגינה סיום הכיבוש הוא עניין מרכזי של סדר היום האזרחי והחברתי.

עוד אמירה ששמעתי לאחרונה שוב היא שלעסוק בכיבוש מפר את העיקרון של "עניי עירך קודמים". גם זו אחת הטענות המקוממות ביותר שאפשר להעלות על הדעת: כאילו שהפלסטינים שאנו שולטים בהם אינם "עניי עירנו". כאשר העניים עניים בגללנו, כאשר אנו גורמים מרכזיים ביצירת העוני,  (המטאפורי והממשי), הרי שאי אפשר לפטור את זה בכך שיש לטפל קודם בעניי עירך. (וזאת מעבר לשאלה המעניינת של האם עניי עירך קודמים, או שמא "הכי עניים קודמים"). מסיבות אלו, בעוד שצריך לברך על האפשרות שנוצרה לחשוב מחדש על פוליטיקה, הרי שלא צריך לתת לסיסמאות יפות על כך שאנו כבר לא בפוליטיקה הישנה של ימין ושמאל, לשמש כדרך להשתיק את הטענה שאין סוציאל-דמוקרטיה בלי דמוקרטיה, ואין צדק חברתי בלי סיום הנישול  שהוא חלק בלתי נפרד מהכיבוש.

ויובהר: אין בכך כדי לומר שאני חושב שמאבק האהלים צריך לשים את הכיבוש בראש סדר היום שלו. כאמור, המדיניות החברתית-כלכלית יכולה להתקיים גם באופן עצמאי ממנו. אך יש פער גדול מאוד בין לא לשים את הנושא בראש סדר היום מצד אחד, ובין השתקת כל אזכור לו מצד שני. והפער הזה גדל עוד יותר, כאשר מאבק האהלים מאמץ את השיח הלאומי-בטחוניסטי בלי שום ביקורתיות. ההזמנה ל"צעדת הדממה" שהתקיימה במוצאי שבת  קראה תחילה: "העם שמפגין הוא אותו עם שסופג את מכות האש מאויבינו, ותביעתנו הנחרצת לשינוי עומק בסדר העדיפויות הכלכלי ולצדק חברתי כולל, אינה באה על חשבון המאבק בטרור. נהפוך הוא. עם שבניו ערבים זה לזה, הנאבקים יחד למען עתידה וחוסנה של מדינת ישראל, הוא עם חזק היכול לעמוד מול כל אויביו". טקסט שמאמץ את השיח הלאומי-בטחוניסטי-מלחמה בטרור בלי שום ביקורת, בלי הצבעה על כך שבעצם מדיניות הממשלה שמסלימה את הסכסוך פוגעת בביטחון שלנו, לא מגנה עליו, והיא חלק מאותה הפקרה של אזרחים שמתגלמת במדיניות החברתית. בהמשך תוקנה ההזמנה לנוסח:"כיוון שהעם שמפגין הוא אותו העם שסופג את מכות האש ותביעתו הנחרצת לשינוי עומק בסדר העדיפויות הכלכלי ולצדק חברתי כולל, אינה באה על חשבון המאבק למען ביטחוננו", והוסף משפט המדבר על "כבוד והזדהות עם קורבנות הפיגועים והמלחמה". אמנם נוסח אחרון זה כלל גם במשתמע סולידריות עם הפלסטינים, ועל כך יש לבך, וכלל פחות מהשיח הלאומי בטחוניסטי, אך שיח זה לא נעלם ממנו לחלוטין. אילנה ברנשטיין עמדה היטב על הנוכחות של השיח הבטחוניסטי בדבריו של איציק שמולי, ממנהיגי המאבק. אכן, "מהפיכה" אמיתית דורשת הבנה שמה שהמלחמה שהממשלה מדרדרת אותנו אליה, אינה באמת מלחמה על הבטחון שלנו, ושאין דבר כזה מלחמה שאפשר לנצח בה – זהו שקר שאנו לא מאמינים בו יותר.

כל השאלות האלו התנקזו עתה לשאלה של המשך קיום המאבק החברתי על רקע ההסלמה בדרום. ההסלמה הזאת מדכאת במיוחד כי הרי אנו בתסריט מוכר וידוע מראש. לא היה צריך להיות מומחה אסטרטגי כדי לצפות שאם ישראל תגיב לפיגוע הנתעב באילת בהפצצות על עזה, הרי שצפוי שיהרגו שם אזרחים (וצפוי שהתקשורת הישראלית בקושי תדווח על כך…), וצפוי גם שזה יוביל לעוד גל רקטות על ישראל, שבתורן יפגעו בעוד אזרחים ישראלים, וחוזר חלילה. מעגל האיבה ומעגל האימה שהיטיב לתאר חנוך לוין ב"רצח" (ושהטיב לתאר השיר חד גדיא, הן בגרסה המסורתית והן כמובן בגרסה של חווה אלברשטיין).

השאלה למי יש אינטרסים בהסלמה הזו קשה וחריפה. ב"צעדת הדממה" שהוכרז עליה בעקבות האירועים, היו שביקשו להביע סולידריות עם הנפגעים מהעימות בדרום, בשני צידי הגבול, והיו כאלו שביקשו להשתיק מחאה זו, בין אם מתוך התנגדות לה, או מתוך טענה שאין מקומה במסגרת המחאה החברתית, לעתים מתוך חשש שהיא תנכר אנשים ממנו אם יתברר שמדובר במחאה "שמאלנית".

אבל לא ברור לי עם כל הצורך לעתים בשיקולים טקטיים, כיצד אפשר ביום כזה, בו מוטלות גופות משני צידי הגבול, לשתוק. כיצד אפשר לדבר על צדק חברתי בלי לדבר על אי הצדק שנגרם לקרבנות התמימים של הסכסוך הזה. כיצד אפשר לדבר על צדק בלי לקרוא לממשלת ישראל (לכל הצדדים כמובן, אך כישראלים אנו יכולים בעיקר לפנות לממשלה שלנו, שאחראית כלפינו ושאנו אחראים כלפיה), לעצור את ההידרדרות לעוד סבל והרג בלתי צודקים.

לכן, גם אם לא יכולתי להיות שם פיזית, ליבי היה אמש עם אלו שסירבו לשתוק, שצעדו לא בדממה,  שהביעו סולידריות לקרבנות האלימות בשני צידי הגבול, ושקראו "יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים". זו כיום משמעות הסירוב לחד-נס. זוהי בעיני צורת הסירוב החשובה ביותר. בגנות החד-נס אם כן, היא קריאה שצריך לצרף אותה לקריאה שאזכרתי ברשימה הקודמת, בזכות המבוכה, ובגנות הטיח.

פורסם גם בהעוקץ

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 •   ביום אוגוסט 21, 2011 בשעה 1:09 pm

  מצטרף לכל מילה. חסרה לי אבחנה חשובה: שלי יחימוביץ לא יכולה לאחוז בדגל אחד, במיוחד לא כשהיא רצה לראשות המפלגה. היא מחוייבת לאחוז במספר דגלים, ולהביע עמדה בכל הנושאים המרכזיים על סדר היום (שרצוי שתהייה קוהרנטית).
  ממפגינים אין לי ציפייה כזאת. זה תמיד מזכיר לי איך כשהייתי מפגין על מפגעים סביבתיים היו שואלים אותי למה אני לא מפגין על הכיבוש, וכשהפגנתי נגד הכיבוש שאלו אותי למה אני לא עוזר לעניים.
  מצד שני, המחאה עכשיו כבר ממילא אינה נקודתית. מכאן גם החולשה וגם הכוח שלה, וכאן אני מצטרף מאוד לציפיות שלך מדוברי המאבק.

 •   ביום אוגוסט 21, 2011 בשעה 1:17 pm

  נמרוד – זו אבחנה נכונה. אגב כמובן שהכל יותר מורכב, כפי שרמזתי יחימוביץ כמעט ומביעה תמיכה בהתנחלויות, שזה אולי כבר לא חד נס, אך שני נסים סותרים בעיני:) אבל חוסר הפעילות וההתבטאות שלה בנושאים אלא אם כן לוחצים עליה, ואז מה שיוצא לא מבטיח בלשון המעטה, הוא אכן חד נס. וכמובן שהיו גם הדברים שאמרה נגד מועמדותו של דב חנין לראשות עירית ת"א, שכבר התאימו לליברמן ודרישות הנאמנות שלו. וגם אצל ז'בוטינסקי, למרות החד נס, היו כידוע חמשת המ'מים…

 •   ביום אוגוסט 21, 2011 בשעה 1:40 pm

  שני דברים קטנים,
  צריך להבהיר באופן חד משמעי שההתנחלויות הן פשע אבל המתנחלים אינם פושעים (בנקודה של מימוש ההתנחלות עצמה). כל דרך אחרת לא תצלח, וגם תחטא לאמת.
  דבר שני, הכיבוש אינו המחלה הוא רק הסימפטום. המחלה נמצאת בתורה הציונית. כל עוד זה לא יטופל, לא יעזור שום תיקון קוסמטי.

 •   ביום אוגוסט 21, 2011 בשעה 1:43 pm

  הפעם איני מסכים איתך. אין שום הכרח בקיומה של קורלציה בין עמדות בתחום הכלכלי-חברתי לבין עמדות בתחום המדיני-בטחוני. יש סוציאליסטים קיצוניים שהם גם ניצים תוקפניים בתחום המדיני. ויש הרבה מאוד קפיטליסטים צחורי כנפיים. המוחים יודעים שאם ישאו שני דגלים – המחנה יתפצל, כוחו של המאבק ייחלש, וכך גם הלגיטימציה שלו. לפעמים באמת עדיף להיות חכם, ולא צודק.

 •   ביום אוגוסט 21, 2011 בשעה 1:46 pm

  הויכוח ההיסטורי הוא החלק הפחות חשוב בויכוח ההיסטורי הזה, אבל בכל זאת: הטענה שמפלגת העבודה לא אחראית להתנחלויות היא בעייתית בשלושה מימדים לפחות:
  ראשית, בגלל שההתנחלות בגב ההר – ספציפית, סבסטיה ומלון פארק – התחילה לפני 77.
  שנית, בגלל שעם כל הכבוד, מפלגת העבודה ישבה בקואליציה בשנים 84-90
  ולבסוף – ואולי הכי חשוב – השנים שבהן ההתנחלויות הפכו ממאחזים על ראשי הרים לערים שלמות היו השנים 93-2000. ואנחנו יודעים מי היה בשלטון רוב השנים הללו.

 •   ביום אוגוסט 21, 2011 בשעה 1:48 pm

  א.ב. – לגבי המתנחלים, נכון וגם עשיתי הבחנה זו (אם כי יש בקרב המתנחלים תופעה של אלימות כלפי הפלסטינים שלא מטופלת והיא חלק מהאדנות של הנישול- אם כי בוודאי שהיא לא מאפיינת את כולם).
  לגבי הציונות- לא בטוח. היו לה הרבה פרשנויות – כולל גרסת ברית שלום למשל. נכון שהשורשים שם אך לא יודע אם זה מחויב המציאות מכל גרסאותיה. לצערי זו פרשנותה הדומיננטית כיום.

 •   ביום אוגוסט 21, 2011 בשעה 1:52 pm

  קולגה יקרה: ראשית, לא טענתי משהו מהותני בנושא. וזה נכון שיש כאלו. אך בעיני אם אתה מדבר ממחויבות לצדק חברתי ודמוקרטיה זה צביעות לתמוך בכיבוש, ההתנחלויות והנישול שבא איתן.
  לגבי הנקודה השנייה בפוסט זה והפוסטים הקודמים לא התעלמתי מבעיה זו והצגתי את צדדיה השונים. הפוסט של יריב מוהר שכבר הפנתה אליו פעם שנייה מצויין בעניין בניתוחו את הסוגייה

 •   ביום אוגוסט 21, 2011 בשעה 1:59 pm

  נדב אתה צודק לגבי השלבים המאוחרים יותר, ובכל זאת 1977 היתה נקודת מפנה בהגדלת והתפשטות ההתנחלויות (מספרית, גיאוגרפית ועוד) וזה מתועד. כפי שכתבתי בפוסט עצמו אין בכך כלל בכדי לגרוע מאחריות מפלגת העבודה גם על העשור הראשון. בהקשר זה אני ממליץ מאוד עם ספרו של Gershom Gorenberg על העשור הראשון של ההתנחלויות. נדמה לי שהספר לא יצא בעברית. הוא מוציא את העבודה, אפילו מבחינת מספר ההתנחלויות שהוקמו (יש מספרים שונים!) גרוע מזרטל ואלדר. אך גם מתאר את האופוזיציה – בעיקר של פנחס ספיר ולובה אליאב – בתוך העבודה. בכל מקרה כאמור מטרתי לא היתה לומר הרבה מלים טובות על העבודה בהקשר זה…

 •   ביום אוגוסט 21, 2011 בשעה 3:41 pm

  שלי יחימוביץ בעד מתווה קלינטון. היא נגד
  הדימוניזציה של המתנחלים. רבים בצד שלך
  מעונינים יותר בפגיעה בישראל בכל דרך כחרם
  (על כך בהמשך) והשפלה מוסרית מאשר בהצגת
  פתרון פוליטי סביר. למשל: לאור העובדות בשטח ובעולם
  בשלב היסטורי זה מדינה דו לאומית אינה פתרון
  הומני סביר והקוראים להסדר זה כוונתם האוביקטיבית
  היא השמדת ישראל, בדיבוריהם אין כל אמת פיזית. פתרון
  החלוקה במתווה קלינטון או דומה לו הנו פתרון זמני סביר.
  מי שמתנגד לו הנו נגד הסדר של חיים ביחד, כי בכל
  מקרה שלום אמת לא יהיה ואינו דרישה ראלית.

  רבים בצד שלך נמנעים מהצגת כל דרישה שהיא לצד השני,
  למאות מיליוני הערבים מוסלמיים, בהנחת כזב שאינה קיימת
  גם במשלים ובשירים שהבאת שכל הצדק בצד הערבי והמוסלמי
  ובשאיפות הלאומיות של היהודים אין ולו שמץ צדק והנן חטא
  רצחני אווילי ב 100% . כך בסוף היום בתהליך אוביקטיבי בלתי
  נמנע הם מצדיקים רצח ומעלים תיאוריות קונספיטיביות
  כאלו המצויות עכשיו ברשת, שנתניהו הורה על פתיחת
  הכביש. תהליכים דומים של סינדרום שוקהולם מובהק
  נראיים, למשל, בישוב נווה שלום. התירוץ שישראלי מפגין רק
  נגד ישראל הנו בדיחה רעה וצינית לאור התערבות של אנשים
  מכל העולם בסכסוך המקומי. אם לאירי או נורווגי מותר לדרוש
  מישראל התנהגות מסויימת מותר לי הישראלית לדרוש אמירת אמת מאינטלקטואל מצרי הנוקט בלשון פשיסטית, קניבלית, מלאה כזב ושקרים.

  הבולט בנשיאת הדגל האחד אצל הצועדים אתך הנו קידום החרם על ישראל. מטרת החרם יצירת אבטלה סבל ויסורים להמון העם ועל ידי כך לחץ על העילית השלטת, כמו שזה לא עובד בעזה זה לא יעבוד
  בישראל. אבל מי שמקדם אבטלה, כחלק ממי שמינו עצמם
  כיועצים למפגינים אינו יכול להראות (להתחזות כן) למי
  שמגן על השכירים.
  עבורי ועבור עוד, צרופם של הקוראים לחרם אל המפגינים, כמו צרופם של מי שרואים רק צדק בתנועה הפלשתינית הלאומית ורק עוול בלאומיות היהודית, כלומר חד נס מובהק, לדוגמה המאמר הנבזה של גדעון לוי היום ב"הארץ" הנו סיבה לעשות כמיטב יכולתי להכשלת ההפגנה הזו.

 •   ביום אוגוסט 21, 2011 בשעה 5:40 pm

  שלום אייל
  לעניין החקיקה החברתית ש"כמעט תמיד באה ממפלגות השמאל" – זה פשוט, עובדתית, לא נכון. אני מציע לך לבדוק את הרזומה של ח"כ כזבולון אורלב על מנת לגלות שחוקים "חברתיים" מגיעים מכל המפלגות – ימין ושמאל.
  דבר שני – צריך להגדיר מה זה חברתי. אחת מהדרישות המרכזיות של המוחים היא הורדת מסים עקיפים והפסקה בהפחתת מסים ישירים. מוזר. לפני כשלושים שנים הייתה ממשלת ליכוד שהורידה בזמן קצר מסים עקיפים – מכס ומסי קנייה וכך הוזילה מוצרים רבים תקופת "הכלכלה הנכונה" של ארידור ובגין ("להיטיב עם העם"). פעולה זו נואצה מאז ועד היום ע"י השמאל כדרך לשחד את "העם". כיום מדובר במדיניות חברתית. מנגד זכור חוק גל שלבד מהזרמת סכומי כסף גדולים לאוכלוסייה מצומצמת מאד אף נתן העדפה לקיבוץ על בעל נגריה (לדוגמא) כאשר הוא מוחק חובות ופוגע בקניין של בעל הנגרייה – וזה חוק שקודם ע"י מפלגות השמאל.
  דבר שלישי – חקיקה חברתית, לעניות דעתי, אינה רק בתחום החברתי כלכלי המובהק. כך לדוגמא חוק המעצרים שקצב והגביל את האפשרות למעצר ללא ביקורת שיפוטית הוא חוק חברתי לעילא ולעילא. וזהו חוק שקודם על ידי ח"כים מימין ומשמאל.
  בברכה.

 •   ביום אוגוסט 21, 2011 בשעה 7:14 pm

  רני ערבת המון נושאים. לא כתבתי כאן ולא הבעתי כאן תמיכה לא בחרם ולא במדינה דו-לאומית.זה כלל לא הנושא. לא יודע מה זה "הצד שלי״ אך אפשר להתנגד למלחמה בעזה ולכיבוש בלי לתמוך בדברים אלו. והדרישות שלי בראשן מממשלתי אך לא רק וכתבתי זאת. כשלוחצים את יחימוביץ היא אומרת שהיא יכולה לחיות עם מתווה קלינטון (ואני חושב שגם אני). אבל היא לא פועלת ומתבטאת בנושאים אלו, היא לא רואה עוול בהתנחלויות (וגם אני לא בעד דמוניזציה של המתנחלים) ועל כך הביקורת.

 •   ביום אוגוסט 21, 2011 בשעה 7:21 pm

  תודה על ההערות. לענין חוק גל- מפלגת העבודה זה לא ממש שמאל הרבה פעמים גם אם חלקים ממנה היו לעתים. חוק המעצרים – לזכרוני היה זה דדי צוקר שקידם בעיקר? כלכלת ארידור לזכרוני היתה על מוצרים מסוימים ערב בחירות – אולי אני טועה. לגבי אורלב – יתכן, אך במאבקי עובדים וברוב החקיקה ונושאים אחרים שאני זוכר והזכרתי בלטו בעיקר חכים ממרצ חדש וחלקים מהעבודה. עם זאת זה נכון שזה לא בלעדי ולמשל ליצמן הוא (סגן) שר בריאות
  ״חברתי״ יותר מאחרים. יתכן שבנושאים אלו לעתים גם נציגי חלק מהמפלגות הדתיות מחויבות. מודה שעמדותיהם בנושאים אחרים מקשות עלי …

 •   ביום אוגוסט 22, 2011 בשעה 3:27 pm

  אייל שלום ותודה על דבריך,
  רציתי להבהיר את העמדה שלי שאת חלקה ציטטת:
  כפי שכתב כבר אחד המגיבים, הבעיה היא ההתנחלויות (בשאלה של צדק חלוקתי, משאבי המים, הקרקע, התחבורה וכו') ולא המתנחלים (שגם בקרבם יש מי שנפגעים מהמדיניות הכלכלית הניאו-ליברלית, למרות ששם קיימת מדינה, ומדינת רווחה, יותר מאשר בתחומי הקו הירוק), ויותר מכך הבעיה היא הכיבוש (כלומר אפשר לדמיין מצב שבו חלק מן ההתנחלויות נשארות, כערים בפלסטין עצמאית, לאחר הסכם).
  מי שמחליף מקרב השמאל את עיקר הבעיה במתנחלים, במקום בכיבוש, מרחיק את הבעיה מעצמו, כאילו העניינים הוא סכסוך שכנים בין ענתות לענתא, ולא הכיבוש שהוא באחריות כלל אזרחי ישראל – ושנהנים או סובלים ממנו כלל אזרחי ישראל, וכמובן מי שאינם אזרחי ישראל, וחיים תחת הכיבוש.
  (אגב – הכיבוש הוא לעיתים רווחי – העבודה הזולה מן השטחים הקפיצה את הכלכלה הישראלית בסוף שנות השישים ובשנות השבעים, פרוייקטים של בניית התנחלויות, תחבורה, גדר – הקפיצו את היזמים שבנו אותם ברשיון המדינה, וכמובן גם תעשיות הבטחון הרוויחו ממנו – ואני מניח שנתנגד לו שנינו גם כאשר הוא רווחי למדינת ישראל (אם לתקציב המדינה ואם למעורבים בכלכלת הכיבוש, בשל העוול הטמון בו).
  אני מסכים איתך שהן השמאל, ובמידה אחרת גם תנועת המחאה הנוכחית, צריכים להניף יותר מדגל אחד, ולצד הדיון הכלכלי-חברתי לקדם דיון מדיני, הן של הסדר ופיוס, והן של פיצוי על העוולות, והן של סדר יום אזרחי משותף – אבל אני מאמין שקידום שני סדרי היום הללו לא יקודם על ידי האשמה של המתנחלים (והחרדים) בבעיותיה של ישראל – הם חלק מן הבעיות, אבל אלו בעיות משותפות לכלל החברה הישראלית, ויש קבוצות נוספות שאשמות לא פחות ואף יותר – הכללה של חרדים ובאופן אחר גם מתנחלים בשיח הכלכלי-חברתי הנוכחי היא חשובה לפיצוח המצב, וגם דיאלוג עם מתנחלים בשאלה המדינית – ובאפשרות של חלקם להישאר כאזרחי פלסטין, ולקיים את "עם ישראל לארץ ישראל" במקום "ארץ ישראל לעם ישראל", הוא חשוב.
  אלמוג

 •   ביום אוגוסט 22, 2011 בשעה 4:19 pm

  אלמוג – תודה. אני מסכים עם דבריך, ואכן כתבתי בפוסט עצמו: "כאן צריך אכן להבחין בין ביקורת מוצדקת על שיח שהוא פוגעני כלפי מתנחלים וכלפי האוכלוסייה החרדית, להבדיל משיח שיוצא נגד ההתנחלויות".

 •   ביום אוגוסט 22, 2011 בשעה 4:32 pm

  תודה אייל, כפי שכתבתי על כך בפייסבוק:
  חלק מהעניין הוא יותר מ"שיח פוגעני" – הן ספק שאלימות השיח בין חלק גדול מהמתנחלים וחלק גדול מהשמאל היא הדדית בפני עצמה – אבל הבנה של מורכבות החברה המתנחלית והסיבות שהובילו חלק מהמתנחלים להתנחלויות, בהעדר מדינת רווחה בתוך ישראל, וכן הסיבות שיכולות להשאיר אותם שם כחלק מהסדר, וההבנה שאת מחיר הפיוס הישראלי-פלסטיני יצטרכו לשלם (סימבולית וממשית) כלל אזרחי ישראל ולא רק המתנחלים – היא חשובה לשם הגעה לפתרון.

 •   ביום אוגוסט 22, 2011 בשעה 4:35 pm

  וכפי שכתבתי לך שם:) זה לא היה מוקד הפוסט הזה אבל אני מסכים איתך

טרקבאקים

 • מאת בגנות החד נס | העוקץ ביום אוגוסט 21, 2011 בשעה 3:57 pm

  […] הוא משפטן ובעל הבלוג המשתה, שם פורסם פוסט זה var addthis_config = { ui_language: "en" } 0 תגובות למאמר // […]

 • מאת על חשיבותה של הדרה « ביום אוגוסט 22, 2011 בשעה 4:17 pm

  […] שהם לא יוקר המחייה (אייל גרוס כתב על כך בצורה מרתקת כאן). כמובן, יש מקום לסרב להכניס אנשים כמו הרב פורמן לכל […]

 • מאת התנגדות אחת ל"סינגל אישיו" | רווחים לפני חיים ביום ספטמבר 6, 2011 בשעה 8:10 am

  […] שלו על הפוליטיקה של המחאה הנוכחית, אייל גרוס בוחר לגנות את ה"חד נס", הגרסא הציונית, הרוויזיוניסטית, לויכוח על ה"סינגל […]

 • […] בפוסטים קודמים עסקתי כאן ביותר פירוט בשאלת הקשר המורכב בין המאבק החברתי והפוליטיקה, ודנתי בהפרדה המלאכותית בין ה"חברתי" וה"פוליטי". בשבועות האחרונים דיונים סביב נושא זה הולידו דיונים רבים ברשת, וחילוקי דעות, לעתים קשים, לרבות בדיוני טוויטר. נועם שיזף מסכם ומקשר ברשימה המצוינת הזו. הדיון הזה, מקוטב מדי לטעמי. בניגוד לדרך בה הוא מוצג לפעמים, הוא אינו בהכרח דיון בין ישראלים ובין פעילים בינלאומיים. הוא דיון שמתקיים בקרב ישראלים, פלסטינים וגם פעילים ומשקיפים בינלאומיים. אבל גם מתוך המקום שמודאג מההפרדה המלאכותית בין ה"חברתי" וה"פוליטי", וסובר שהכיבוש הוא עצמו פגיעה בצדק חברתי, אני לא יכול שלא להתרשם שהדברים הם מורכבים יותר מהדרך בה הם מוצגים לעתים. כך למשל, רבים ממבקרי העובדה שהמאבק החברתי לא עוסק בכיבוש, ייחסו חשיבות רבה לכך שבאתר שלו הופיע מידע על עצרות ומאהלים בהתנחלויות (באריאל וברמת הגולן). גם אם זו ביקורת מוצדקת, הרי שפעולות אלו נראות לי זניחות בהיקפן אל מול תהליכים כמו מאהל יפו וכמו נוכחות משמעותית של דוברים ערבים ונאומים ומוזיקה בערבית בעצרות בחיפה. גם זה חלק מהסיפור. היטיבה לכתוב עמירה הס כאשר כתבה ש"התנועה החברתית שקמה הקיץ בישראל אינה עבודת גמר. היא גם לא מפלגה. היא תהליך, מצב צבירה חדש שמתחדש תדיר, סדנה מזורזת בפיתוח הבנה פוליטית". […]

 • […] זאת תפיסה ליברלית שהיה ניתן לקוות שתעלם מן העולם. זוהי תפישת ה"חד נס" שמעידה בעיקר על רדידות מחשבתית. אין שום סיבה שלא לנהל […]

 • […] זאת תפיסה ליברלית שהיה ניתן לקוות שתעלם מן העולם. זוהי תפישת ה"חד נס" שמעידה בעיקר על רדידות מחשבתית. אין שום סיבה שלא לנהל […]

 • מאת » להתנגד לתוכנית החלוקה המשתה – אייל גרוס ביום ינואר 23, 2012 בשעה 8:55 am

  […] אכן, האתגר של פריצת גבולות הסולידריות של המחאה החברתית,…. […]

פרסם תגובה

שדות נדרשים מסומנים *

*

*